Læger

Kasper Hvid (f. 1976)

Speciallæge i Almen Medicin

Speciallæge i Almen Medicin på Ørnebjerggård siden 2012.
Specialepraksiskonsulent i Børne- og ungdomspsykiatri og Neurologi, Neurokirurgi og Demens. Sidder i sundhedfaglig råd i Neurologi og Børne-og ungdomspsykiatri og i forskellige arbejdsgrupper. Plejehjemslæge på Solkrogen og Egeparken.