Fra d. 26.04.2022 er det kun personer med luftvejssymptomer, der anbefales mundbind i venteværelset.


Kasper Hvid (f. 1976)


Speciallæge i Almen Medicin

Speciallæge i Almen Medicin på Ørnebjerggård siden 2012.
Specialepraksiskonsulent i Neurologi, Neurokirurgi og Demens. Sidder i sundhedfaglig råd i Neurologi og i forskellige arbejdsgrupper. Plejehjemslæge på Solkrogen og Egeparken.